Arī ar ierobežotām iespējām var strādāt un dzīvot laimīgi!

 info@smartwork.lv

Pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir ierobežotākas nekā citiem. Un, lai motivētu cilvēkus socializēties un vairāk pārvietoties ārpus mājvietas, valsts piešķir finansējumu, lai atbalstītu pielāgota auto iegādi, kā arī sabiedriskajā transportā noteiktām invaliditātes grupām, transports ir bezmaksas. Kā arī tiem, kas dzīvo ārpus lielām pilsētām, piemēram, jāmero ceļš pie dažādiem speciālistiem uz galvaspilsētu, transports ir bezmaksas. Bet jāņem vērā, ka brauciens ir jāreģistrē, vai nu kasē, vai pie autobusa vadītājiem, uzrādot attiecīgu dokumentu ar foto. 

Cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti ir iespēja pieteikties un saņemt valsts pabalstu ik mēnesi, atbilstoši noteikai invaliditātes grupai. Valsts atbalsta cilvēkus, kas pavisam vai daļēji zaudējuši darba spējas, gan pabalstu veidā, gan dažādu atvieglojumu veidā. Ģimene, kurā aug bērns ar invaliditāti, ir iespējams saņemt pabalstu par bērnu invalīdu, kā arī bērns saņem nodrošinājuma pabalstu, attiecīgi pēc noteiktās grupas. 

 

Visiem cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja pieteikties uz valsts apmaksātu rehabilitāciju - Jūrmalā. Rehabilitācijas komplekss ir noderīgs un patīkams vienlaikus. Tajā ir iespēja uzlabot funkcionālu darbību, kā arī mazināt spriedzi problēmu rajonos. SIVA piedāvā rehabilitācijas procedūras, kā masažas, ūdens procedūras u.c., un dzīvošanu uz vietas, istabiņās , kā arī ēdināšana ir iekļauta pakalpojumā. Tāpat atrašanās vieta ir ļoti laba un nomierinoša, jo blakus atrodas pludmale, ko ieskauj priedes un svaigais priežu gaiss. Brīvā laikā iespējams doties pastaigās gar jūras krastu..

Valsts apmaksā šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti - Sociālā rehabilitācija redzes invalīdiem - Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs, sniedzot sociālos pakalpojumus redzes invalīdiem, īsteno pasākumus, kas mazina redzes zuduma ietekmi uz personas sociālās funkcionēšanas spējām. Sociālo pakalpojumu sniedz klienta dzīvesvietā vai pie sociālo pakalpojumu sniedzēja.

 

Cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības izvēlēties, starp valsts sociālo pabalstu vai invaliditātes pensiju, ja cilvēks ir strādājis vismaz 36 mēnešus, 5 gadu periodā. Valsts sociālais pabalsts ir viena noteikta summa, katrai no grupām, bet invaliditātes pensija tiek aprēķināta (izņemot III invaliditātes grupu)  ņemot vērā darba stāžu, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

 

Lai pēc iespējas vairāk palīdzētu un atbalstītu cilvēkus ar invaliditāti, Rīgas pašvaldība rūpejoties par iedzīvotāju labklājību, praktizē dažādus atbalsta un atvieglojumu pasākumus. Piemēram, personīgā asistena pakalpojumu, lai cilvēkiem ar smagu invaliditāti būtu vieglāk nokļūt kādā lokācijā un, lai tādā veidā motivētu pārvietošanos ārpus mājas. Tāpat nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, lai atvieglotu ģimenes, kurās kādam no ģimenes locekļiem ir ierobežotas darba spējas, līdz ar to arī ienākumu apjoms. Specializēta transporta iegāde, kā arī mājokļa aprīkošana, lai cilvēkam ar invaliditāti būtu iespēja pārvietoties mājā un ārpus tās. 

Prognozējama invaliditāte ir slimības vai traumas radīti funkcionēšanas ierobežojumi, kas gadījumā, ja netiek sniegti nepieciešamie ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi, var būt iemesls invaliditātes noteikšanai.

Prognozējamas invaliditātes ekspertīzi veic Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK).