Arī ar ierobežotām iespējām var strādāt un dzīvot laimīgi!

 info@smartwork.lv

Cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti ir iespēja pieteikties un saņemt valsts pabalstu ik mēnesi, atbilstoši noteikai invaliditātes grupai. Valsts atbalsta cilvēkus, kas pavisam vai daļēji zaudējuši darba spējas, gan pabalstu veidā, gan dažādu atvieglojumu veidā. Ģimene, kurā aug bērns ar invaliditāti, ir iespējams saņemt pabalstu par bērnu invalīdu, kā arī bērns saņem nodrošinājuma pabalstu, attiecīgi pēc noteiktās grupas. 

 

1) Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri (eiro/mēnesī)

Par piešķiršanas kārtību sīkāk lasīt VSAA mājaslapā pēc šādas adreses : https://www.vsaa.lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/valsts-sociala-nodrosinajuma-pabalsts-invaliditates-gadijuma/

2) Pabalsts par bērnu invalīdu (eiro/mēnesī)

Pabalsta apmērs ir 213,43 eiro mēnesī. Līdz ar šo pabalstu valsts piešķir arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu – 106,72 eiro mēnesī. Tādējādi ģimenēm sniegtais valsts atbalsts sasniedz 320,15 eiro mēnesī.

Par piešķiršanas kārtību sīkāk lasīt VSAA mājaslapā pēc šādas adreses :

https://www.vsaa.lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/pabalsti-par-bernu-invalidu/piemaksa-pie-gimenes-valsts-pabalsta-par-bernu-invalidu/

https://www.vsaa.lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/pabalsti-par-bernu-invalidu/berna-invalida-kopsanas-pabalsts/

 

3) Pabalsts invalīdam (pilngadību sasniegušam), kuram nepieciešama kopšana (eiro/mēnesī)

Saņemot pabalstu, invalīdi var turpināt saņemt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai pensiju (vecuma vai invaliditātes).Par piešķiršanas kārtību sīkāk lasīt VSAA mājaslapā pēc šādas adreses :

https://www.vsaa.lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/pabalsts-invalidam-kuram-nepieciesama-kopsana/