Arī ar ierobežotām iespējām var strādāt un dzīvot laimīgi!

 info@smartwork.lv

Pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir ierobežotākas nekā citiem. Un, lai motivētu cilvēkus socializēties un vairāk pārvietoties ārpus mājvietas, valsts piešķir finansējumu, lai atbalstītu pielāgota auto iegādi, kā arī sabiedriskajā transportā noteiktām invaliditātes grupām, transports ir bezmaksas. Kā arī tiem, kas dzīvo ārpus lielām pilsētām, piemēram, jāmero ceļš pie dažādiem speciālistiem uz galvaspilsētu, transports ir bezmaksas. Bet jāņem vērā, ka brauciens ir jāreģistrē, vai nu kasē, vai pie autobusa vadītājiem, uzrādot attiecīgu dokumentu ar foto. 

1) Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

Pabalsta apmērs ir 79,68 euro par katru sešu mēnešu periodu.

Lai sīkāk iepazītos ar pieteikšanās kārtību un noteikumiem, lūdzu apmeklēt VSAA mājaslapu : 

https://www.vsaa.lv/pakalpojumi/vecakiem/pabalsti-par-bernu-invalidu/pabalsts-transporta-izdevumu-kompensesanai-invalidiem-kuriem-ir-apgrutinata-parvietosanas/

2) Braukšanas maksu atvieglojumi sabiedriskajā transportā

 * Bez maksas jeb ar 100% atlaidi reģionālajos starppilsētu (piemēram, braucienam Rīga - Liepāja) un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos vienā administratīvā teritorijā (piemēram, Limbažu novadā) var braukt: I un II grupas invalīdi, bērni ar invaliditāti, kā arī personas, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu. Šie cilvēki bez maksas var pārvietoties arī sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes maršrutos.

Pēc tabulā apkopotās informācijas, redzams, ka cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgākā pašvaldība ir Rīgā, kas apmaksā sabiedrisko transportu visiem cilvēkiem ar invaliditāti. Pārējās pilsētās ar sabiedrisko transportu bez maksas, var braukt valstī noteiktās invaliditātes grupas ( I un II), kā ar bērni ar invaliditāti un to pavadoņi. Izņēmums ir Liepāja, kur, ja III grupas invalīds apmeklē veselības uzlabošanas nodarbības, var braukt bez maksas, kā arī izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem.