Arī ar ierobežotām iespējām var strādāt un dzīvot laimīgi!

 info@smartwork.lv

 

Dzīvē var pienākt brīdis, kad cilvēkam, lai varētu iespējami pilnvērtīgi dzīvot, ir nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, protēzes, īpaši apavi vai ratiņkrēsls. Daudzi šos palīglīdzekļus ir spiesti izmantot visu mūžu, citi – kādu noteiktu laiku. Lai gan tehnisko palīglīdzekļu ieguvi nodrošina valsts, personai uz tiem jāstājas rindā, kas reizēm var ilgt pat vairākus gadus. 

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku:

 • ratiņkrēsli ;
 • ortozes un protēzes; 

 • pašaprūpes palīglīdzekļi, arī palīglīdzekļi mājsaimniecībā, piemēram, produktu griešanai, smalcināšanai, sadalīšanai.

Pilnīgs šo palīglīdzekļu uzskaitījums sniegts Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" 2.pielikumā. Tehniskie palīglīdzekļi var būt nepieciešami gan veciem, gan jauniem cilvēkiem pēc traumām vai  operācijām. Dažādu saslimšanu gadījumos tie var būt nepieciešami pastāvīgai lietošanai, tātad  - visu dzīvi.

KAS IZSNIEDZ TEHNISKOS PALĪGLĪDZEKĻUS? 

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" -struktūrvienība "Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs".

KAS JĀDARA, LAI SAŅEMTU TEHNISKO PALĪGLĪDZEKLI ?

 • Lai saņemtu valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekli, elektroniski vai pa pastu ir jāiesniedz iesniegums +ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.
 • Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršana notiek rindas kārtībā.

KĀDAI INFORMĀCIJAI JĀBŪT IESNIEGUMĀ? 

 • personas vārds;
 • uzvārds;
 • personas kods;
 • dzīvesvietas adrese;
 • tālruņa numurs;
 • e-pasts;
 • invaliditāte, ja tāda piešķirta;
 • nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veids un izmantošanas mērķi.

( Sīkāk iepazīties - Ministru kabineta noteikumi Nr. 1474 , adresē : https://likumi.lv/doc.php?id=202674#425655)

CIK ILGĀ LAIKĀ TIEK PIEŅEMTS LĒMUMS PAR PALĪGLĪDZEKĻA PIEŠĶIRŠANU ?

Pamatojoties uz saņemto personas iesniegumu, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs 20 darba dienu laikā pieņem lēmumu par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu. Ja pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai ir pienākusi gaidītāja rinda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, centrs nosūta uzaicinājumu.

Iedzīvotājiem jārēķinās, ka, lai pakalpojumu saņemtu, jāveic vienreizējā iemaksa

 • par bērnu – 1,42 EUR,-
 • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7,11 EUR,-

No šīs iemaksas atbrīvotas trūcīgas personas; personas, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; personas, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē; personas, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

CIK ILGI JĀGAIDA UZ PALĪGLĪDZEKĻA PIEŠĶIRŠANU ?

Atkarīgs kāda tipa palīglīdzeklis nepieciešams. Ir tādi palīglīdzekļi, kas atrodas uz vietas, bet uz citiem jāgaida rindā gadiem ilgi. Piemēram, uz apaviem. Steidzamā kārtā tehniskos palīglīdzekļus nodrošina laika posmā no viena mēneša līdz trīs mēnešiem, bet jāņem vērā pieejamība.